یوازینی ملګرتیا

یوازینی ملګرتیا

انګلیس د 2017 راهیسې په نړیواله کچه توزیع کونکي ګړندي کوي. دلته ځینې بشپړ توزیع کونکي دي.

د اکسیجن متمرکز لپاره:

India
Iraq
Malaysia
Thailand
Nepal

هند

عراق

ملایزیا

تایلینډ

نیپال

سکشن ماشین

Thailand
Pakistan
Iraq

تایلینډ

پاکیستان

عراق

ستراتیژیک توزیع

India
Iraq
Malaysia
Netherlands
Ukraine

هند

عراق

ملایزیا

هالینډ

اوکراین